Home » Indian Philosophers: Mohandas Karamchand Gandhi, Gautama Buddha, Nagarjuna, Pata Jali, C RV Ka, Vinoba Bhave, Asanga, Kabir, Sri Aurobindo by Source Wikipedia
Indian Philosophers: Mohandas Karamchand Gandhi, Gautama Buddha, Nagarjuna, Pata Jali, C RV Ka, Vinoba Bhave, Asanga, Kabir, Sri Aurobindo Source Wikipedia

Indian Philosophers: Mohandas Karamchand Gandhi, Gautama Buddha, Nagarjuna, Pata Jali, C RV Ka, Vinoba Bhave, Asanga, Kabir, Sri Aurobindo

Source Wikipedia

Published August 31st 2011
ISBN : 9781157433965
Paperback
154 pages
Enter the sum

 About the Book 

Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 153. Chapters: Mohandas Karamchand Gandhi, Gautama Buddha, Nagarjuna, Pata jali, C?rv?ka, Vinoba Bhave, Asanga,MorePlease note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 153. Chapters: Mohandas Karamchand Gandhi, Gautama Buddha, Nagarjuna, Pata jali, C?rv?ka, Vinoba Bhave, Asanga, Kabir, Sri Aurobindo, Sahajanand Saraswati, Bavji Chatur Singhji, Narayana Guru, Ramanuja, Vedanta Desika, Lakshmi Kumara Thathachariar, Prabhat Ranjan Sarkar, Abhinavagupta, Manavala Mamunigal, Madhvacharya, Indian philosophy, Basava, Nataraja Guru, Pandurang Shastri Athavale, Vyasa, Thiruvalluvar, Jamal Khwaja, Nimbarka, Eric J. Lott, Vallabha Acharya, Acyutananda, Sukhlal Sanghvi, Vyasatirtha, Kum?rila Bha a, Dnyaneshwar, Arun Manilal Gandhi, ntarak?ita, Madhurastakam, Debendranath Tagore, Padmanabhan Palpu, Swami Saswathikananda, Yajnavalkya, Acharya Bhikshu, Kamala la, Abul Hasan Ali Hasani Nadwi, Vijaya Dasa, Akka Mahadevi, Kapila, Kathia Baba, Bhagwan Das, P. Parameswaran, Vasubandhu, Makkhali Gosala, Ganganath Jha, Ma ana Mi?ra, Ramendra Nath, C. T. K. Chari, Pillai Lokacharya, Swami Atmananda, Ramjee Singh, N.E. Balaram, Bhau Kalchuri, D. V. Gundappa, Acharya Hemachandra, Dada Dharmadhikari, Jagannatha Dasa, Sarkars Linguistic Concepts and Criteria, Khana, Chaganti Koteswara Rao, Udayana, Purana Kassapa, Gagangiri Maharaj, Dign?ga, Samavedam Shanmukha Sarma, Sahotra Sarkar, Sanjaya Belatthaputta, Kanada, Akeel Bilgrami, Pakudha Kaccayana, Jayanta Bhatta, Syed Aqeel-ul-Gharavi, Sangeetha Menon, Jaimini, Jitendra Nath Mohanty, Jayar i Bha a, Lopamudra, Ulloor S. Parameswara Iyer, Vijnanabhiksu, Jnanasutra, Radhakamal Mukerjee, Protap Chunder Mozoomdar, Vyasanakere Prabhanjanacharya, Tara Chatterjea, J. P. Vaswani, Syntipas, George Padamadan, Haridas Bhattacharya, Arindam Chakrabarti, Maitreyi, Dadu Dayal, Gargi Vachaknavi, Prabh?kara, Sardar Anjum, Sunanda Gandhi, Dharmapala of Nalanda, Anandavardhana, I. K. Taimni, Deepak Kumar, Ghosha, Ramchandra Gandhi, Bodhananda Swamikal, Siva Prakasar, Bh?skara, Gop...